Nájdených výsledkov: 1905

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane účastníkov súdnych konaní pred oneskoreným ...
Preloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd alebo iné oddelenie toho istého súdu môže byť v rozpore so zásadami neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov

Preloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd alebo iné oddelenie toho istého súdu môže byť v rozpore so zásadami neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov

Tak znie aktuálny verdikt Súdneho dvora EÚ zo dňa 6. 10. 2021 vo veci veci C-487/19 W. Ż. (Senát pre mimoriadne preskúmanie a veci verejné Najvyššieho súdu – Vymenovanie)

358/2021 Z. z.

Dôvodová správa. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

346/2021 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A. Všeobecná časť   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne neúčinnosť) právneho úkonu alebo neplatnosť ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky ...

Čiastková dohoda o vyporiadaní majetku v BSM a vyporiadanie BSM súdom

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa musí týkať všetkého majetku existujúceho ku dňu jeho zániku. Pokiaľ došlo medzi rozvedenými manželmi k čiastkovej dohode ...
PoUtStŠtPiSoNe
: